Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat Escola de Formació afiliada a la Federació Catalana de Yoga. FCI
La Cinquena Etapa del Yoga és la Desconnexió de l' Exterior o Pratyāhāra, en la que deixes d' enfocar-te a l' exterior i t' enfoques en la mirada interior.
El Yoga és Consciència, és viure amb Presència.
juny 2021