Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat Escola de Formació afiliada a la Federació Catalana de Yoga. FCI
 La base del Programa de Formació és la Pràctica. La Teoria complementa i corrobora la comprensió sàvia de l' experiència.
programa Presencial/OnLine
 Texts i Principis Filosòfics: Yoga Sutres Patañjali, Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika, Univers Vèdic, Shivaïsme de Catxemira, Nil Hahoutoff, Satyananda. Pràctica, Tècnica i Metodologia: Estructura Sessió de Yoga, Respiració i Relaxació, Karana, Âsana, Prânâyâma, Bhandâ i Mudrâ, Pratyâhâra, Tècniques de Meditació i Concentració, Yoga i Alimentació. Anatomia, Fisiologia del Yoga: Nocions fonamentals de tots els Sistemes Corporals i la relació amb el Yoga. Psicologia Transpersonal: Conceptes teòrics i marc psicològic que formen la nova i actual Psicologia Transpersoanl i la vinculació amb el Yoga. Unitats de Competència Instructor de Yoga (Requisits Acreditació ICQP) Primers Auxilis com a Primer Actuant: Desenvolupament del Protocol d’ Actuació.  Desenvolupament Programa (Presencial/OnLine) La Formació de Professor@ de Yoga complerta consta de 3 Cursos dividits en 3 anys naturals de gener a desembre. Comença la Formació en qualsevol moment, sense necessitat que siguin anys naturals. 1 cap de setmana al mes: dissabte (matí: 08:00 a 13:00 i tarda: 16:00 a 19:00) i diumenge (matí: 8:00 a 13:00 i tarda: 16:00 a 19:00). Tutories individualitzades. Avaluació teòrica i pràctica continuada. Total 240 hores de formació per Curs i Nivell. Total Formació: 720 hores